top of page

גן האורגת

גן של צמחי צביעה וסיבים

 

לפני הרבה שנים קבלתי מבתי שתי מתנות: האחת ספר " גן האורגת" והשניה: מגפים לעבודה בגינה.
לימים הפך הספר ל"תנ"ך" להקמת גן האורגת, והמגפיים בשימוש יום יומי.
בגן האורגת צמחי צביעה מסורתיים כמו הפואה שבשורשיה השתמשו להפקת צבע אדום, האיסטיס שכנראה הוא הכחול בכותונת הפסים של יוסף, האינדיגו המפורסם בכחול העמוק שלו. לצידם שורה של צמחי בר המכילים פיגמנטי צבע כמו החמציץ, טיון דביק ואלקנת הצבעים. לצד צמחי הצביעה שתלנו צמחים מהם מפיקים סיבים כמו: פשתה, כותנה ואגבה.
 

bottom of page